Søtorvet – pumpestation og tunnelering

Søtorvet – pumpestation og tunnelering