Kompetencer

Kloakering & Rørlægning

Vi udfører forskellige typer kloakeringsopgaver:

 

 • Reparation af offentlige kloakker
 • Separation af kloakker
 • Kloakering i det åbne land
 • Kloakering af industribyggeri
 • Kloakering til huse
 • Byggemodning af boligområder

 

Dobbelt pibebursting

Dobbelt pipebursting

 

Som de eneste i Danmark har VAM videreudviklet almindelig pipebursting. Vi kan trække to nye rør igennem et eksisterende rør, som sprænges undervejs. Vi kan dermed dobbelt burste med en diameter op til Ø250 mm pr. rør.

 

Og vi er de eneste i Danmark, der gør det!

Rensningsanlæg

Opgaver i forbindelse med rensningsanlæg

 

For eksempel etablering af:

 

 • Nyt rensningsanlæg
 • Udligningsbassin for spildevand
 • Regnvandsbassin
 • Pumpestationer
 • Nedlægning af rensningsanlæg
 • Udbygning af eksisterende rensningsanlæg

Minirenseanlæg

Specialister i renseanlæg og minirenseanlæg

 

 • Bio Clean Minirens
 • Bio Kube Mini Rens
 • New Line Mini Rens
 • KWH Mini Rens
 • NaturRen Mini Rens
 • Sandfiltre – f.eks. beplantede sandfiltre
 • Nedsivningsanlæg – f.eks. tryknedsivning

Tryksat kloakering

Indenfor tryksat kloakering udfører vi

 

For eksempel: 

 • Etablering af tryksat kloakering
 • Vedligehold og reparation af ledningsanlægget
 • Rengøring af pumpestationer og trykledninger
 • Udskiftning af slidte dele
 • Sløjfning af eksisterende septiktanke
 • Ændring af eksisterende afløb

Forsyningsledninger

Nedgravning af forsyningsledninger

 

For eksempel til:

 • El
 • Tele
 • Vand
 • Fjernvarme
 • Naturgas
 • Kommunikation

Byggemodning

Byggemodning til alle former for bygninger

 

For eksempel:

 • Tilbygninger
 • Eksisterende huse
 • Erhvervsbygninger
 • Modning af hele bykvarterer
 • Stald- og industribygninger

Betonarbejde

Betonarbejde under jorden

– til og med terrændæk.

 

For eksempel støbning af:

 • Sokkelfundament
 • Punktfundamenter
 • Ny kælder
 • Pumpestationer
 • Betongulve, -trapper og -vægge

Veje- og trafikanlæg

Nyanlæggelse af veje, så som:

 

 • Alle former for privatveje
 • Alle former for offentlige veje

Belægninger

Forskellige former for belægninger, så som:

 

 • Fortove
 • Kantsten
 • Indkørsler
 • Parkeringspladser
 • Torve og pladser
 • Gågader
 • Helleanlæg

Anlægsgartner

Anlægsgartnerne varetager følgende opgaver:

 

 • Beskæring af træer og buske
 • Plantning af træer, buske og planter
 • Omplantning af træer, buske og planter
 • Græssåning
 • Græsslåning
 • Anlægsplaner- og tegninger
 • Råd og vejledning ved nyanlæggelser
 • Finish ved anlægsopgaver

Drift & vedligehold

YDELSER INDENFOR VEDLIGEHOLDELSE

 

 • Reparationer på såvel beton, træ- og murværk
 • Vedligehold af legepladser, tørrepladser og parkeringspladser
 • Vedligehold af private veje og områder
 • Græsslåning (se også anlægsgartner)
 • Beskæring af træer og buske (se også anlægsgartner)
 • Varetagelse af akutte skader, som vand-, sne- og vindskader
 • Reparationer ved hærværk

Vintertjeneste

Vi tilbyder vinterbekæmpelse

 

 • Snerydning
 • Grusning
 • Saltning

 

 

Samarbejde

En troværdig samarbejdspartner

 

Ønsker du en samarbejdspartner, hvor kompetencerne spænder bredt, så er et samarbejde med VAM det rigtige valg.

 

Det gælder under planlægning, udførelse og ved aflevering af en opgave. Uanset om vi bygger i dybden, eller vores gartnere sørger for de sidste detaljer over jorden.

Råstofindvinding

Råstofindvinding

 

VAM er indenfor et vist geografisk område selvforsynende med råstoffer.

 

Vi er sikret adgang til sand og grus ved selv at stå for råstofindvindingen i VAM grusgrav ved Sdr. Kastrup.