Samarbejdsformer

SAMARBEJDE OG VÆRDIFULDE PARTNERSKABER

 

VAM er det vigtigt, at arbejde med respekten for hinanden. Den gensidige respekt er med til at skabe overskud i fællesskab. Det giver bedre løsninger til dig som kunde, når vi er sammen om at skabe det bedste resultat.

 

VAM har gode erfaringer med partnerskaber, hvor vi sammen med kunden finder den bedste løsning på projektet. Når VAM vælger at indgå i partnering, rammeaftaler og andre typer tætte samarbejder, så er det fordi det skaber et godt udgangspunkt for projektet. Gennem etablering af fælles målsætninger, tillid og gensidig respekt får vi projektet til at lykkes. På den måde er alle parter sammen om, at sikre mest mulig værdi for og i løsningen af projektet.

 

Vi tager ansvar for vores samarbejder og processen. Som kunde hos VAM, er du altid sikret en høj faglighed på ethvert niveau i opgaven. Vi vælger den rigtige vej og den rigtige løsning for dig, fordi vi har modet til at finde de gode og smarte løsninger, der passer til netop dit behov. Vi sørger for løsninger der holder, fordi vi tror på, at vi opnår de bedste resultater, når lysten til de gode samarbejde er der.

 

Som kunde hos VAM kan du være sikker på, at vi udfører entreprenørarbejde, der holder.

 

Læs også om vores Empowerment-kultur her.

RAMMEAFTALER OG PARTNERINGSAMARBEJDER

 

VAM har stor erfaring med partnering som samarbejdsform. Virksomheden har igennem de sidste 10 år udført flere kloakeringsprojekter i partnering. Dertil har vi også tidligere arbejdet med tryksat kloakering i partnering.

 

Partnering er en samarbejdsform, hvor bygherre, rådgiver og udførende entreprenører indgår i fælles aftale, således at alle parters interesse og indsats skal sikre mest mulig værdi for projektet. Når alle i projektet ser projektet som en helhed og ikke flere enkeltstående projekter, bliver synergieffekten optimal.

 

Derfor ser vi følgende værdier som fundamentet for succes for de ovenstående mål:

  • Tillid, ærlighed og åbenhed
  • Innovation
  • Være aktiv og en god medspiller
  • Fælles ansvar for at lykkes
  • Hjælp og respekter alle

 

Erfaringer bruges på tværs af fagområder. Idéer fra både medarbejdere og ledelse kommer i spil allerede i begyndelsen af processen, og alle tager ansvar for det samlede produkt. For dig som kunde betyder det optimering, effektivisering og høj faglighed på ethvert niveau i opgaven.

 

Læs vores tilgang til Partnering her.

 

Læs mere om VAM’s partneringaftale Vandpartner 2.0 med Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

“Jeg har siden 2013 haft partneringopgaver med VAM, og det er en samarbejdsform, som VAM mestrer :-)”

Anette Paulin Hansen, Projektleder i Favrskov Forsyning A/S

OmrÜdechef Tommy Thuesen

Kontakt

 

Tommy Thuesen

Projektchef Ramme- og partneringaftaler

4063 0450
tmt@vam.dk